• Telefon

    0 546 206 83 93
  • Email

    info@baykulakademi.com
  • Adres

    Cumhuriyet Mah. Şehit Bülent İlhan Sok. No:3/A Turgutlu/Manisa

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri
YASAL DAYANAK
Tehlike sınıflarına göre;
Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurulması zorunludur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Genel İlk Yardım bilgileri, 
Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı,
Giriş olay yeri değerlendirme, 
Temel yaşam desteği (bebek), 
Temel yaşam desteği (çocuk ve yetişkin), 
Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım, 
Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, 
Zehirlenmelerde ilk yardım, 
Boğulmalarda ilk yardım, 
Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, 
Yanık ve donmalarda ilk yardım, 
Elektrik çarpmalarında ilk yardım, 
Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım, 
Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta, 
Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

EĞİTİM YÖNTEMİ
İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb. eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

EĞİTMEN KADROSU
Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

EĞİTİM KURALLARI ve BELGELENDİRME
16 saat teorik ve pratik eğitimdir.
Derslere katılım zorunludur.
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden 85 puan alanlar sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.
Belgeler Merkezimiz tarafından hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 3 yıl geçerliliği vardır.

EĞİTİM YERİ
Firmanıza ait eğitim salonu yada Baykul Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim salonunda gerçekleştirilmektedir.